Kişisel Gelişim Neden Önemlidir

İnsan yaşam boyu gelişime açık bir varlıktır. Bu gelişim genel olarak kişisel gelişim olarak adlandırılır. Kişisel gelişim çok geniş bir alanı kapsar. Kısaca hayat boyu süren öğrenme, gelişim sürecidir. Makalemde kişisel gelişim neden önemlidir ve her insan için kişisel gelişim ne kadar önemli başlıklarını detaylı anlattım.

Kişisel gelişim, bireyin gündelik hayatından farklı olarak kendini daha ileriye götürebilmek için gerçekleştirdiği çabalar olmaktadır. Kişisel gelişime ihtiyaç duyan kişiler kendinin mevcut durumunu yeterli bulmaz ve sürekli gelişmeye devam etme çabasında yer almaktadır.

Kişisel Gelişimin Amacı Nedir?

Kişisel gelişimin öncelikli amacı insanın kendisini tanımasını sağlamaktır. Bir diğer amacı kişinin yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendisini keşfetmesine olanak tanımaktır. Nihai amacı ise mutlu, doyumlu ve başarılı insan modeli oluşturmaktır.

Kişisel Gelişim Neden Önemlidir?

Gündelik yaşam içerisinde bulunulan her ortamda bireyin kendini daha özgüvenli hissetmesi ve daha çabuk adapte olması için kişisel gelişim neden önemlidir sorusu büyük rol almaktadır. Yaşam boyunca birey gelişmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyacak bir yapıya sahip olmaktadır.

Bu yönü ile sürekli kendini geliştirmesi konusu başarı ve sağlıklı yaşam konusunda önemli adımlar atma da etkili olmaktadır. Kişisel gelişimin insan yaşamı için önemi büyüktür. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 1. Kişisel gelişim sorunların çözümünde kolaylık sağlar. Kişisel gelişimiyle yakından ilgilenen bir insan sorunlarını daha objektif değerlendirir ve çeşitli çözümler üretebilir.
 2. Kişisel gelişim kişinin kendisini tanımasına olanak sağlar. Kendini tanımak insan için en önemli olgudur. İnsanın bu hayattaki en önemli önceliği kendisini tanıması, zaaflarını ve iyi yönlerini bilmesidir.
 3. Kişisel gelişim insanın hedef belirlemesini kolaylaştırır. Hedeflere ulaşma konusunda alternatifler sunar.
 4. Kişisel gelişim insanın var olan yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlar. Her insanda saklı yetenekler vardır. Önemli olan bu yeteneği keşfedip ortaya çıkarmak ve bu yetenek doğrultusunda işler yapmaktır.
 5. Kişisel gelişim kişinin kendine olan öz güvenini arttırır. Kendini geliştirmek için çaba gösteren insanın öz güveni ve öz saygısı artar.
 6. Kişisel gelişim hayattan tatmin olma duygusunu arttırır. Mutluluk, hayata olan inanç ve azim gibi duygularını yükseltir.
 7. Kişisel gelişim doğru kararlar verme gücünü arttırır. Kendisinin ve yeteneklerinin farkında olan kişi hayatı hakkında daha doğru kararlar verme gücüne kavuşur.
 8. Kişisel gelişim farklı alan ve konularda bilgi birikimi sağlar. Genel kültürü arttırır.
 9. Kişisel gelişim insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. Sosyalliği arttırır. İnsanlar arasında paylaşılacak şeyleri çoğaltır.
 10. Kişisel gelişim özgünlük sağlar. İnsanın farkını ortaya koymasına olanak tanır.
 11. Kişisel gelişim hayatı renklendirir. İnsanı daima bir heyecan içinde diri tutar. Monotonluktan kurtarır. Hayatı sürükleyici bir maceraya dönüştürür.
 12. Kişisel gelişim insanların gizil güç ve yeteneklerini ortaya çıkarır.
 13. Kişisel gelişim insan hayatının her döneminde insanın karşısına yeni fırsatlar çıkarır. Her öğrenme yeni bir fırsat, her yeni fırsat yeni bir yaşam demektir.

Kişisel gelişim daha etkili yaşama konusunda yardımcı olmak için gerekli olmaktadır. Daha sağlıklı kararlar verme de daha iyi hale gelmek ve ortaya çıkan sorunları daha iyi ve daha etkili bir şekilde çözme de yardımcı olan kişisel gelişim oldukça fazla fayda sağlamaktadır. Hedef belirlemek, kişisel gelişimin önemli bir bileşeni olarak öne çıkmaktadır.

Kişisel Gelişim Ne Kadar Önemlidir?

Kişisel gelişim için kitap okumak, öğrenmeye açık olmak, bireyin kendini özel hissetmesi kadar bulunduğu ortamdan ders çıkarmak oldukça etkili olmaktadır. Kişisel gelişim ne kadar önemli sorunun cevabını da makalenin devamında sizinle paylaşıyoruz.

Kişisel gelişim insan hayatı için azami derecede önemlidir. Hayat boyu bir süreç olan kişisel gelişim insan hayatının her alanını etkileme gücüne sahiptir. Kişisel gelişimine önem veren insanlar hayatta hep bir adım daha önde olmaktadır.

Kişisel gelişimine önem vermeyen insanlar yanlış kararlar vermeye daha yatkındır. Bu insanlar gelişim ve öğrenme süreçlerinden mahrum kaldıkları için sıradan ve monoton bir hayat yaşamaya mahkum olurlar.

Günümüzde maalesef birçok insan kişisel gelişimine önem vermemekte bu da mutsuz ve doyumsuz insanların çoğalmasına neden olmaktadır. Bu insanlar hayatın akışı içinde sürüklenmekte ve karar verememektedir.