Kişisel Gelişim Nereden, Nasıl Başlar?

İnsanın kendini tanıması ve keşfetmesiyle başlayan serüvene kişisel gelişim yolu olarak bakılmaktadır. Son zamanlarda kişisel gelişim her yerde karşımıza çıkan bir kavram olmaktadır. Makalemde kişisel gelişim nereden başlar ve kişisel gelişim nasıl başlar sorularına cevaplar bulacaksınız.

Kişisel gelişim insanın kendini yeterli görmemesi ve daha iyisini yapmak istemesi ile başlayan bir yolculuktur. Bireyler daha iyi olmak ve daha saygın görünmek için kişisel gelişimlerini geliştirmeye çabalarlar. İnsan istese de istemese de sürekli değişim içinde olmaktadır. Hayat içinde herkes olumlu ya da olumsuz birçok değişim yaşamaktadır. Bu değişimlerin olumlu yönde olması kişisel gelişimin geliştirilmesi olarak yorumlanmaktadır.

Kişisel Gelişim Nerede Ve Nasıl Başlar?

Peki, kişisel gelişim nerede başlar? Kişisel gelişim doğduktan itibaren başlar ve hayat boyu devam eder. Kişilerin kendilerini yeterli görmeyerek her alanda geliştirmeye çalışması kişisel gelişim kapsamına girer. Kişisel gelişim aileden başlar. Çocuğun ilk bilgi edinimleri ailesi tarafından gerçekleştirilir. Çocuk ailesinin gözünden ve davranışlarından bir benlik algısı oluşturur. Kendisini tanımanın temellerini aile ortamında oluşturur.

Kişisel gelişim nasıl başlar birçok kişi tarafından merak edilir. Kişisel gelişim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Çocukluk yıllarından itibaren başlayan kişisel gelişim süreci ilerleyen süreçlerde değişik şekillerde devam eder. Kişisel gelişim insanın hayat serüveninde içe dönük devamlı bir yolculuktur. Bu yolculuğun en güzel yanı sürekli yeni ve değişik şeylerle karşılaşma olasılığıdır.

Kişisel Gelişim İçin Neler Katkı Sağlar?

Kişisel gelişim insanın kendini daha fazla geliştirmesi ve şimdiki halinden daha iyi bir hale gelmesi anlamını taşımaktadır. Daha donanımlı olmak, daha fazla bilgiye ve genel-kültüre sahip olmak, daha güzel konuşmak, daha iyi anlamak birer kişisel gelişim konularıdır.

  1. Kitap okumak
  2. Spor yapmak
  3. Plan yapmak
  4. Araştırma yapmak
  5. Yeni bir dil öğrenmek
  6. Sosyalleşmek
  7. Kendini sorgulamak
  8. Motivasyonu yüksek tutmak

1) Kitap okumak

Kişisel gelişim için en yaygın ve en kullanışlı yollardan biri kitap okumaktır. Çeşitli alanlardan kitap okuma alışkanlığı edinmek kişisel gelişim için en elverişli yollardandır.

2) Spor yapmak

Spor yapmak hem sağlıklı hem de mutlu olmak için gereklidir. Sporu alışkanlık haline getiren insanlar kişisel gelişimleri için iyi bir yatırım yapmış olurlar.

3) Plan yapmak

Günlük hayatın karmaşası içinde kendine vakit ayırmak ve kişisel gelişimi için bir şeyler yapmak oldukça zordur. Bunun için akılcı ve gerçekçi bir plan yapmak işleri kolaylaştırır. Neyin ne zaman yapılacağının bilinmesi zamanı daha iyi değerlendirmeyi mümkün kılar.

4) Araştırma yapmak

Kişisel gelişim için ilgi duyulan alanlarda araştırma yapmak olmazsa olmazdır. Araştırma için merak duygusunun uyanması ve çaba gösterilmesi gerekir.

5) Yeni bir dil öğrenmek

Yabancı dil öğrenmek insanın ufkunu genişleten bir olgudur. Farklı kaynaklardan bilgi edinmeyi, farklı kültürlerle tanışmayı mümkün kılar. Bu durum kişisel gelişimi olumlu yönde etkiler.

6) Sosyalleşmek

İnsan sosyal bir varlık olduğu için sosyalleşerek birçok bilgiye ulaşabilir. İletişim becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmek kişisel gelişim için önemli bir adımdır.

7) Kendini sorgulamak

Yapılan davranışları değerlendirmek, öz eleştiride bulunmak kişisel gelişimin önünü açan bir anahtardır. Bu anahtar bir kez açıldı mı kişi hatalarından ders çıkarır, olumlu ve olumsuz yönleri ile yüzleşir.

8) Motivasyonunu yüksek tutmak

İnsanı zorluklarla karşılaştığında ayakta tutan en önemli şey motivasyonudur. Motivasyonu yüksek tutmak sürekli gelişim için itici bir güç oluşturur.